Nghiên cứu: Các dịch vụ token được người nổi tiếng hậu thuẫn có nhiều khả năng là lừa đảo

Golden Finance đã báo cáo rằng một nghiên cứu có tiêu đề “Tác động của sự chứng thực của người nổi tiếng đối với tiền điện tử” được thực hiện bởi hai nhà kinh tế cũ của SEC, Joshua T. White và Sean Wilkoff, đã điều tra ảnh hưởng của những người nổi tiếng quảng bá các ICO khác nhau. Nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ giữa sự chứng thực của những người nổi tiếng đối với các dự án tiền điện tử và khả năng chúng là lừa đảo. Họ phát hiện ra rằng các vụ lừa đảo ICO do người nổi tiếng hậu thuẫn đã tăng 23-26 điểm phần trăm vào tháng 9 năm 2019, tăng lên 39-40 điểm phần trăm vào tháng 4 năm 2023.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr