Ngân hàng Trung ương Brazil chọn 14 tổ chức tham gia thí điểm CBDC

Theo CoinDesk, Ngân hàng Trung ương Brazil đã chọn 14 tổ chức được chọn để tham gia thí điểm thực tế kỹ thuật số của Tiền tệ kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương (CBDC) của đất nước, bao gồm các ngân hàng tư nhân lớn tại địa phương như Bradesco, Nubank và Itaú Unibanco, cũng như Ngân hàng đại chúng lớn nhất Brazil BancodoBrasil và sàn giao dịch chứng khoán địa phương B3. Các công ty đa quốc gia như Visa và Microsoft cũng đã được chọn tham gia. Ngân hàng Trung ương Brazil sẽ bắt đầu đưa những người tham gia này vào nền tảng thí điểm kỹ thuật số thực sự vào giữa tháng 6 năm 2023.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr