2021-07-16 15:58:56

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã phát hành sách trắng "Tiến bộ R&D Nhân dân tệ điện tử của Trung Quốc" và tiếp tục thúc đẩy thí điểm R&D Nhân dân tệ điện tử

DeepQ DeepQ đăng lên Tin nhanh  14

Tiendientu.net, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc hôm nay đã phát hành sách trắng "Tiến độ nghiên cứu và phát triển của đồng Nhân dân tệ điện tử của Trung Quốc". Hiện tại, thử nghiệm nghiên cứu và phát triển nhân dân tệ điện tử đã cơ bản hoàn thành thiết kế cấp cao nhất, nghiên cứu và phát triển chức năng, gỡ lỗi hệ thống, và đang tuân theo các nguyên tắc ổn định, an toàn, khả năng kiểm soát, đổi mới và tính thực tiễn, đồng thời lựa chọn một số đại diện các vùng thực hiện thử nghiệm thí điểm. 

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy chương trình thử nghiệm R&D đồng nhân dân tệ điện tử theo “Kế hoạch 5 năm lần thứ 14”, mà không cần xác định trước thời gian biểu khởi động và tập trung vào các lĩnh vực sau: Thứ nhất, tiếp tục thúc đẩy Thí điểm R&D hoạt động một cách ổn định và có trật tự. Thứ hai là nghiên cứu và cải tiến các quy tắc hệ thống có liên quan. Thứ ba là tăng cường nghiên cứu các vấn đề lớn.

Ngoài ra, sách trắng còn đề cập rằng “đồng nhân dân tệ điện tử thực hiện khả năng lập trình bằng cách tải các hợp đồng thông minh không ảnh hưởng đến các chức năng của tiền tệ, để đồng nhân dân tệ điện tử có thể thực hiện các giao dịch thanh toán tự động dựa trên các điều kiện và quy tắc mà cả hai bên đã đồng ý trên cơ sở đảm bảo an toàn và tuân thủ. Để thúc đẩy đổi mới mô hình kinh doanh”.
 

0 bình luận

Bài viết cùng chuyên mục