Nga thành lập ủy ban đặc biệt để cấp phép cho các nhà khai thác sử dụng tiền điện tử

Theo Mạng Chính Trị Ural của Nga, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nga, Alexei Moiseev, sẽ thành lập một ủy ban đặc biệt chịu trách nhiệm cấp giấy phép cho các nhà khai thác sử dụng tiền điện tử trong các khu định cư quốc tế.

Ủy ban sẽ bao gồm các chuyên gia từ nhiều bộ, ngân hàng trung ương và các cơ quan thực thi pháp luật. Một chế độ pháp lý đặc biệt cũng sẽ được đưa ra để xử lý. Dự thảo luật liên quan đến chế độ thí điểm đang được các đại biểu Đuma Quốc gia xem xét.

Dự án cũng cung cấp cơ hội kinh doanh cho những người khai thác tiền điện tử. Aleksey Moiseev chỉ ra rằng để đảm bảo hoạt động của hệ thống, có thể Bộ luật Xử lý vi phạm hành chính sẽ phải được sửa đổi.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr