Nga có thể giới thiệu CBDC vào năm 2023

Ngân hàng Trung ương Nga đã công bố trong một báo cáo ngày hôm nay về khả năng thiết kế một số đồng rúp kỹ thuật số được thiết kế để chỉ thanh toán cho các hàng hóa hoặc dịch vụ cụ thể.

Ngân hàng trung ương kỳ vọng đồng rúp kỹ thuật số cũng sẽ tăng tính khả dụng của các dịch vụ tài chính và tối ưu hóa các khoản thanh toán xuyên biên giới.

Một CBDC của Nga sẽ bắt đầu được triển khai vào năm 2023.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr