Nền tảng Staking Thanh khoản ether.fi ra mắt Chương trình Operation Solo Staking

Nền tảng đặt cược thanh khoản không giam giữ ether.fi đã công bố ra mắt chương trình OperationSoloStaker, cung cấp cho SoloStakers một cỗ máy miễn phí để chạy các nút xác thực Ethereum và cam kết ETH. Các đối tác của ether.fi là AVADO và DAppNode sẽ cung cấp phần cứng và ObolLabs sẽ thiết lập công nghệ DVT trên mỗi nút. 

ForesightNews trước đây đã báo cáo rằng vào tháng 2, Ether.Fi đã hoàn thành khoản tài trợ trị giá 5,3 triệu đô la Mỹ, do North Island Ventures, ChapterOne và NodeCapital đồng dẫn đầu, và người sáng lập BitMex Arthur Hayes đã tham gia đầu tư. Ether.Fi cho phép người dùng duy trì quyền kiểm soát các khóa của họ trong khi ủy quyền các hoạt động của trình xác thực Ethereum cho các nhà khai thác nút.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr