Nền tảng phát hành trò chơi Web3 BoomLand hoàn thành tài trợ 1 triệu USD

Theo ghi nhận của Tiendientu, BoomLand, một nhà phát hành trò chơi Web3, đã hoàn thành vòng tài trợ Pre-Seed trị giá 1 triệu USD với sự tham gia của Polygon, Game7, Magic Eden, Hyperithm và một số nhà đầu tư tư nhân khác.

Trước đây, BoomLand đã hoàn thành đợt bán NFT đầu tiên và trò chơi blockchain đầu tiên của họ, Hunters On-Chain, dự kiến ​​sẽ được phát hành vào cuối tháng 5.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr