Nền tảng kho dữ liệu Web3 Space and Time chính thức ra mắt phiên bản Beta

nền tảng kho dữ liệu Web3 SpaceandTime đã chính thức ra mắt phiên bản thử nghiệm của kho dữ liệu và bộ công cụ dành cho nhà phát triển, cho phép các nhà phát triển sử dụng các tính toán có thể chứng minh cho dữ liệu trên chuỗi và ngoài chuỗi để cung cấp hỗ trợ cho DApps, hợp đồng thông minh và AI có thể kiểm chứng.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr