Nền tảng giao dịch OTC Aevo ra mắt giao dịch tiền thị trường AZUR

Nền tảng giao dịch OTC Aevo đã thông báo trên nền tảng X rằng họ sẽ sớm ra mắt thị trường giao dịch thị trường AZUR token Azuro và cho biết rằng AZUR sẽ trở thành một phần của Aevo Airdrops. Ngoài ra, token AZUR TGE sẽ diễn ra trong tuần này và khi AZUR TGE diễn ra, những người dùng giao dịch trước khi bán tích cực sẽ nhận được nhiều airdrop AZUR hơn.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr