2021-07-19 10:10:46

Nền tảng DeFi đa chuỗi Rubic: Người dùng sẽ có thể sử dụng dịch vụ tổng hợp mục nhập tiền tệ fiat tích hợp của nền tảng OnRamper vào tuần tới

DeepQ DeepQ đăng lên Tin nhanh  15

Theo tiendientu.net, nền tảng DeFi đa chuỗi Rubic tuyên bố rằng người dùng sẽ có thể sử dụng dịch vụ tổng hợp mục nhập tiền tệ fiat tích hợp của nền tảng OnRamper vào tuần tới. Có nhiều tùy chọn để chuyển đổi tiền tệ fiat sang tiền tệ điện tử và sử dụng 45 các loại tiền tệ fiat khác nhau để mua tới 124 loại tiền điện tử.
 

0 bình luận

Bài viết cùng chuyên mục