2021-07-21 11:34:49

Nền tảng Blockchain Enjin có kế hoạch sử dụng NFT để thúc đẩy tính bền vững và bình đẳng

DeepQ DeepQ đăng lên Tin nhanh  12

Tiendientu.net, vào ngày 21 tháng 7, nền tảng blockchain Enjin đã thông báo rằng là một phần của Công ước Liên hợp quốc, nó sẽ khám phá cách sử dụng NFT để thúc đẩy phát triển bền vững và bình đẳng. Công ty đề xuất sử dụng công nghệ này trong các công ty thu giữ carbon để chống lại biến đổi khí hậu và giảm chênh lệch giàu nghèo toàn cầu bằng cách cho phép những người sáng tạo trên khắp thế giới cấp phép truy cập vào thị trường NFT.

Enjin trước đây đã tuyên bố rằng họ có kế hoạch đạt được NFT không có carbon vào năm 2030 và tuyên bố rằng blockchain JumpNet của nó đã âm carbon.
 

0 bình luận

Bài viết cùng chuyên mục