Mỹ Latinh và Trung Đông có tốc độ phát triển ngành công nghiệp tiền điện tử cao nhất

Nghiên cứu của công ty Ripple cho thấy cư dân ở Mỹ Latinh có xu hướng tiếp cận ngành tài sản kỹ thuật số rất lớn. Ngoài ra còn có khu vực Trung Đông cũng quan tâm đến ngành công nghiệp này.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr