Musk: Twitter có thể có dòng tiền dương vào tháng tới

Musk nói rằng nếu may mắn, Twitter có thể đạt được dòng tiền dương vào tháng tới; ông có thể chọn một địa điểm khác để xây dựng nhà máy Tesla vào cuối năm nay; khi chọn địa điểm đặt nhà máy “thú vị”, Musk đã trả lời rằng “hoàn toàn có”; kiếm được bộ xử lý đồ họa (GPU) khó hơn nhiều so với kiếm thuốc; nhiều công ty quảng cáo đã dỡ bỏ cảnh báo của họ trên Twitter.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr