Musk một lần nữa phủ nhận việc nền tảng X sẽ phát hành token X cho người sáng tạo

Theo tin tức ngày 31 tháng 8, Musk đã đưa ra câu trả lời tiêu cực là “Không” trước tuyên bố được đăng bởi người dùng XNewsDaily rằng “Nền tảng X có thể phát hành mã thông báo X cho người sáng tạo”.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights