Một số thứ liên quan đến The Merge Ethereum mà bạn cần phải biết

– The Merge là gì?: Là ghép 2 cái blockchain bé con (beacon) của ETH hiện tại với blockchain POW chúng mình đang dùng.

– The Merge là gì?:

Là ghép 2 cái blockchain bé con (beacon) của ETH hiện tại với blockchain POW chúng mình đang dùng.

– Vì sao lâu Merge thế?:

Vì nó ảnh hưởng tới hơn 200 tỉ$ lận.

– Merge sẽ khiến ETH giảm phát?:

Đúng, hiện tại nó là 4.3% sẽ giảm còn 0.43%/năm, khi mà tiêu tốn gas làm đốt nhiều ETH hơn có thể khiến ETH giảm phát.

– Merge có khiến giảm gas ETH không?:

Không giảm, Merge không phải là ETH2.0 và sharding. Hồi xưa POS với sharding trùng nhau, giờ sharding chưa có cụ thể. Dev team ETH đang hướng tới hỗ trợ cho Layer2 giảm gas. Đám layer2 này là Optimism , Arbitrum , Polygon , StarkNet, zkSync,…

– Merge có khiến giao dịch nhanh hơn không?:

Công suất tăng lên cỡ 12% thôi.

– Merge có khiến ETH giảm tiêu thụ năng lượng?:

Miner không cắm được nữa nên giảm là đúng, miner đi cắm con khác. Nghĩa là ETH không tốn nhưng con khác sẽ tốn.

– Các nhà ủng hộ 32ETH sẽ bán ETH khi Merge xảy ra?:

ETH đưa vào ủng hỗ sẽ được khóa tiếp 6-12 tháng nữa.

Có thể bạn quan tâm

Đọc nhiều nhất