Một địa chỉ đã liên tục tạo ra 114 meme Coin lừa đảo trong 1,5 tháng qua

ZachXBT, một nhà phân tích dữ liệu trên chuỗi, đã đăng trên phương tiện truyền thông xã hội rằng trong một tháng rưỡi qua, người dùng đã tạo ra 114 vụ lừa đảo memeCoin và chuyển tất cả lợi nhuận từ chúng đến cùng một địa chỉ (bắt đầu bằng 0x73).

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr