Moonbirds ra mắt Nền tảng Metaverse “Mona”

Người sáng lập PROOF Kevin Rose đã phát hành một video trên mạng xã hội, cho thấy nền tảng metaverse “Mona” được xây dựng cho cộng đồng Moonbirds của dự án NFT và nói rằng nền tảng này sẽ sớm ra mắt. Kevin Rose nói rằng Mona sẽ là một mạng xã hội Web3 dựa trên metaverse. Mục đích của nó là thúc đẩy trải nghiệm cộng đồng, bao gồm tham gia vào các hoạt động hội trường trực tiếp, triển lãm nghệ thuật và các bữa tiệc xem. Người dùng cũng có thể tạo các không gian và môi trường khác trong metaverse Monaverse .

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr