MMO Web3 Delysium hoàn thành khoản tài trợ chiến lược 10 triệu USD

Trò chơi Web3MMO Delysium đã hoàn thành khoản tài trợ chiến lược trị giá 10 triệu đô la Mỹ. AnthosCapital dẫn đầu khoản đầu tư, Immutable, GSR, BlockchainCoinvestors, LeonisCapital, AntalphaVentures, Perion và FormlessCapital đã tham gia đầu tư.

Số tiền huy động được sẽ chủ yếu được sử dụng để phát triển nội dung và phát triển trải nghiệm do trí tuệ nhân tạo sinh ra, đồng thời xây dựng DelysiumMultiverse, dự án tương lai có phát hành token và phục vụ cho trò chơi trên Web3.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr