Michael Saylor: Không cần lo lắng về việc các công ty lớn mua và tiếp tục tập trung hóa Bitcoin

Đồng sáng lập MicroStrategy Michael Saylor cho biết trong một cuộc phỏng vấn podcast gần đây rằng các công ty lớn mua và tiếp tục tập trung hóa Bitcoin không nên khiến mọi người lo lắng.
Saylor nhấn mạnh tính tất yếu của sự tham gia của bên thứ ba và công ty vào không gian Bitcoin. Tuy nhiên, ông nói rằng không nên lo sợ việc thiếu chủ quyền hoàn toàn.
Saylor cho biết: “Chúng ta cần sẵn sàng để Bitcoin có thể bơm vào mọi thứ.” Ông giải thích rằng khi Bitcoin ngày càng trở nên hòa nhập hơn với xã hội, nó sẽ có nhiều trường hợp sử dụng và sẽ không có một mô hình chung cho tất cả: “Có nhiều loại ‘trình bao bọc’ khác nhau. Một số sẽ tự lưu trữ mãi mãi, một số sẽ có nhiều chữ ký và một số sẽ yêu cầu lưu trữ Lớp 3. Vì mục đích chính trị, thực tế hoặc chức năng, sẽ cần có điều này.”
Saylor vạch ra ba lý do chính tại sao cần có người giám hộ – kỹ thuật, chính trị và thể chất. Từ quan điểm chính trị, dựa vào các bên thứ ba có thể là cách hành động duy nhất.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights