Metal DAO sẽ tiến hành nâng cấp hợp đồng thông minh và airdrop token MTL v2 trong tương lai gần

Metal DAO sẽ tiến hành nâng cấp hợp đồng thông minh vào ngày 24 tháng 6. Để đảm bảo quá trình chuyển đổi liền mạch cho ví của những người nắm giữ token Metal DAO (MTL) nhằm đảm bảo tham gia airdrop vào ngày 26 tháng 6, lời nhắc chính thức là rằng các ngày liên quan như sau: Ngày chụp nhanh: ngày 24 tháng 6 năm 2024 11:00 UTC+8 // 20:00 PST; Ngày airdrop: ngày 26 tháng 6 năm 2024 11:00 UTC+8 // 20:00 PST; , chính thức nhắc nhở người dùng Hãy chú ý đến bảo mật thông tin trang web.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr