Metagame Industries hoàn thành vòng tài trợ chiến lược với định giá gần 100 triệu USD

Theo ghi nhận của Tiendientu, hệ sinh thái trò chơi Web3 Metagame Industries đã hoàn thành vòng chiến lược định giá gần 100 triệu USD, nhà phát triển blockchain Sui Mysten Labs, nhà phát triển trò chơi Funplus/Xterio Ecosystem Fund, 2Moon Capital, Big Brain Holdings, Chainhill Capital, MH Ventures, DWeb3 Capital, ZeroX Fund, GMA… đã tham gia đầu tư.

Được biết, vòng tài trợ mới của Metagame Industries nhằm mục đích đẩy nhanh quá trình phát triển trò chơi Abyssworld. Abyss World là game AAA đầu tiên trong hệ sinh thái Sui có sự tham gia của Mysten Labs, hiện tại Abyss World đã có 120.000 lượt đăng ký sớm trên Steam. Dự án đã bắt đầu hoạt động mời whitelist và sẽ tiến hành IDO trong tương lai gần.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr