MATIC tiếp tục bứt phá và hướng tới mức cao hơn

Polygon (MATIC) đã bật lên từ mức hỗ trợ ngang quan trọng ở $ 0,74. Sau đó, nó đã bứt phá lên trên một đường kháng cự giảm dần ngắn hạn.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr