MakerDAO phê duyệt khoản vay 100 triệu DAI cho Huntingdon Valley Bank

MakerDAO chính thức phê duyệt cho Huntingdon Valley Bank (HVBank), một ngân hàng có trụ sở tại Hoa Kỳ với tuổi đời 151 tuổi, vay 100 triệu DAI. 

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr