Mã nguồn dYdX Chain chính thức là mã nguồn mở

Theo tweet chính thức, mã nguồn dYdXChain đã chính thức là nguồn mở và tất cả các kho lưu trữ mã lõi, bao gồm phần mềm xác thực, trình lập chỉ mục, giao diện người dùng web và thư viện hỗ trợ hiện đã được công khai trên GitHub. Mã dYdXChain vẫn đang trong quá trình thử nghiệm và nhóm dự định sẽ phát hành mã sẵn sàng sản xuất vào cuối năm nay.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights