Lượt truy cập ChatGPT đạt mức cao mới: 60% của Baidu, 2% của Google

Theo thống kê của SimilarWeb, ChatGPT đã có 1,76 tỷ lượt truy cập toàn cầu vào tháng trước, vượt qua Bing, DuckDuckGo và các công cụ tìm kiếm quốc tế khác, đồng thời chiếm 2% của Google và 60% của Baidu. Tuy nhiên, bản thân tốc độ tăng trưởng nhanh chóng của ChatGPT cũng có dấu hiệu chững lại. Lượt truy cập ChatGPT đã tăng 12,6% trong tháng 4, so với 55,8% trong tháng 3, 62,5% trong tháng 2 và 131,6% trong tháng 1.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr