Lượng giao dịch của nền tảng Metaverse trong tháng 11 năm nay giảm 96% so với đầu năm

Theo báo cáo triển vọng tài sản kỹ thuật số năm 2023 của Block Research, mặc dù volume giao dịch hàng tháng của nền tảng metaverse vào tháng 1 năm nay là 49,2 triệu đô la Mỹ, nhưng vào tháng 11, con số này giảm xuống chỉ còn 2 triệu đô la Mỹ, so với với mức giảm 96% vào đầu năm. Giá đất ảo trên metaverse cũng đã giảm 90% từ đầu năm đến nay. Trong số đó, The Sandbox đã thống trị thị trường với 54% thị phần trong tháng 11. Số lượng người dùng duy nhất của nền tảng này cũng lớn nhất, với 17.019 người dùng. Nền tảng Decentraland có 6.529 người dùng duy nhất. Ngoài ra, các lô ảo của NFT Worlds Metaverse còn vượt xa trong vài tháng đầu năm 2022, với giá bán trung bình đạt mức cao 44.000 đô la trong tuần của ngày 26 tháng 2. Giá bán trung bình của các lô đất ảo ở Decentraland đứng đầu trong tháng 11 ở mức 1.780 USD.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr