Luật sư của Binance: Gary Gensler nên kiềm chế vụ kiện của SEC Hoa Kỳ chống lại Binance

Theo tin tức vào ngày 8 tháng 6, các luật sư của Binance đã nhắc lại trong một tài liệu mới được đệ trình rằng Gary Gensler, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ, nên tránh vụ kiện của SEC Hoa Kỳ chống lại Binance. Các luật sư của Binance cho biết Gary Gensler đã đề nghị làm cố vấn cho sàn giao dịch trước khi được chính phủ bổ nhiệm và cũng đã ăn trưa với Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao tại Nhật Bản vào tháng 3 năm 2019, nơi họ thảo luận về tiền điện tử liên quan đến trao đổi BNB và ý tưởng về khởi động một cuộc trao đổi tại Hoa Kỳ.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr