Lợi nhuận của Roblox giảm mạnh, họ đang xem xét lại hướng đi Metaverse

Trong 6 tháng đầu năm nay, Roblox đã lỗ 22,11% bất chấp số lượng người dùng tăng cao nhất từ trước đến nay. Công ty đang xem xét lại hướng đi Metaverse của mình.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr