LINK sắp phá vỡ mô hình giảm giá kéo dài từ tháng 6

Giá LINK tăng mạnh từ ngày 27/7 tính đến hôm nay là hơn 30%. Nhiều chuyên gia dự đoán LINK sẽ phá vỡ vùng kháng cự quan trọng kéo dài từ tháng 6 để tăng lên những vùng bên trên.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr