Làm thế nào xác minh danh tiếng bản thân trong thế giới Web3?

Các yếu tố tham gia, hoạt động và sức ảnh hưởng sẽ là 3 khía cạnh quan trọng của “reputation token”.

Trong một metaverse phi tập trung hướng đến cộng đồng, làm thế nào chúng ta nên thiết lập tốt hơn một cơ chế danh tiếng, một cơ chế công nhận và một cơ chế khen thưởng.

Sức ảnh hưởng, hoạt động và sự tham gia cấu thành các thành phần và thước đo danh tiếng cá nhân. Địa vị, đặc quyền và phần thưởng là những gì danh tiếng cá nhân mang lại.

Con người có xu hướng bẩm sinh là tìm kiếm cảm giác thân thuộc về và danh tính. Chúng tôi đang tìm cách để vừa phù hợp vừa nổi bật giữa đám đông. Chúng tôi đã đi qua nhiều cộng đồng khác nhau và trình bày mọi người trong nhiều danh tính khác nhau, học cách điều hướng các hệ thống phân cấp khác nhau một cách linh hoạt.

Mỗi cộng đồng có hệ thống phân cấp cụ thể riêng ra lệnh cho cách các thành viên xây dựng danh tiếng, tích lũy vốn xã hội và đạt được sự công nhận và phần thưởng của cộng đồng.

Để giúp các thành viên hòa nhập vào cộng đồng và có cơ hội nổi bật, cộng đồng thường thiết lập một bộ tiêu chuẩn nội bộ với các "giấy chứng nhận thành viên" và "chứng chỉ tham gia" liên quan. Theo cơ chế đồng thuận (Proof of X), các thành viên có thể liên tục tích lũy vốn xã hội bằng cách hiển thị "Proof of Ablitity", "Proof of Activitty",… "X" trong "Proof of X" có thể là bất kỳ hành vi tuân thủ nào hoặc bất kỳ đóng góp có giá trị nào cho cộng đồng và tầm nhìn của nó.

Web3 sẽ đưa ra một giải pháp mới và tốt hơn cho vấn đề "làm thế nào để thiết lập cơ chế tích lũy, công nhận và khen thưởng vốn xã hội". Do bản chất của "phân cấp", cơ chế đồng thuận "Proof-of-X" được Web3 thông qua sẽ không được quyết định bởi một nền tảng tập trung hoặc trung gian độc nhất nào. Cộng đồng có thể xác định lại một tập hợp các cơ chế "Proof-of-X" độc quyền thông qua việc đàm phán. Thông qua việc sử dụng token và hợp đồng thông minh, cơ chế này có thể được ánh xạ đến các mô hình danh tiếng và phần thưởng khác nhau để đảm bảo các tiêu chuẩn khuyến khích nhất quán và tối đa hóa được tổng giá trị.

Danh tiếng và địa vị là 2 chỉ số đánh giá đẳng cấp xã hội, nhưng đây không phải là một "zero-sum game". Tuy nhiên một trò chơi liên quan đến việc mọi người mong muốn cải thiện thứ hạng của họ trong bảng xếp hạng cộng đồng và cho các thành viên khác thấy huy hiệu thành tích của họ. Ngoài ra, hầu hết các cộng đồng đều tuân theo quy tắc 1/9/90 (giả thuyết này được Jakob Nielsen đề xuất vào năm 2006, có nghĩa là trong các cộng đồng trực tuyến, 90% người tham gia chỉ xem nội dung mà không tương tác, 9% người dùng sẽ tham gia thảo luận và chỉ 1% người dùng sẽ tạo nội dung.). Nghĩa là chỉ có một số ít người đang có những đóng góp đáng kể và có giá trị.

Với nền tảng và kỹ năng đa dạng của các thành viên sẽ giúp cho cộng đồng phát triển. Một cộng đồng công bằng có thể khuyến khích nhiều thành viên tham gia và đạt được sự phát triển toàn diện bằng cách thiết lập một cơ chế công nhận và khen thưởng cho những đóng góp đa dạng của họ. 

Khác với hệ thống điểm một chiều và bảng xếp hạng chế độ này có thể thu hút các thành viên tham gia vào các hoạt động đa dạng hơn, đảm nhận các vai trò khác nhau và có được "huy hiệu" tương ứng. Cộng đồng công nhận huy hiệu hoặc token là một "tín hiệu xã hội" cho sự đóng góp hoặc thành tích cụ thể của thành viên.

Đồng thời, chúng cũng được liên kết với một số đặc quyền ưu đãi. Ví dụ, một số chức năng và lợi ích chỉ cho phép các thành viên sử dụng khi đạt đến một địa vị hoặc mức độ danh tiếng nhất định và một số quyền và danh tính quản trị nhất định chỉ dành cho các thành viên và người đóng góp tích cực, điều này giúp nâng cao vị thế của họ trong cộng đồng.

Các "reputation token" này đại diện cho những đóng góp hoặc thành tựu khác nhau và chúng đều không thể thay thế và không thể chuyển nhượng. Cách duy nhất để kiếm được những token này là làm việc và đóng góp. Chúng không thể được chuyển giao cho các thành viên khác hoặc sử dụng lại ở các cộng đồng khác, vì những đóng góp và thành tựu mà chúng đại diện dựa trên các tiêu chuẩn và hệ thống phân cấp nội bộ của mỗi cộng đồng. 

Tuy nhiên, " reputation token " cũng có thể hoạt động ngoài cộng đồng như một " tín hiệu xã hội ".  Được hiển thị dưới dạng các biểu đồ và tiểu sử xã hội tạo thành một hệ thống nhận dạng di động phi tập trung duy nhất cho thế giới Web3.  Khi các cộng đồng tương tác, họ có thể xác định các giá trị và chức năng khác nhau dựa trên cấp độ thành viên và "reputation token” của họ.

Không có công thức chung nào để đo lường giá trị, nhưng có thể xem xác các yếu tố sau: Tương tác, Hoạt động và Ảnh hưởng. Giá trị xã hội và tiềm lực tài chính của bất kỳ cộng đồng nào có thể được đánh giá bằng số lượng người dùng và hoạt động tích cực của người dùng.

Trong giai đoạn đầu việc cộng đồng "tham gia tích cực" là một đóng góp có giá trị. Thông thường, hoạt động của một dự án hoặc nền tảng được đo bằng hoạt động hàng ngày (DAU) hoặc DAU/MAU (tỷ lệ hoạt động hàng ngày chia cho hoạt động hàng tháng thì ra hoạt động tương đối của cộng đồng). Sự tham gia của các thành viên  ngay cả khi chỉ là "sự tham gia thụ động" có thể  truyền đạt sự quan tâm và lo lắng của họ đối với cộng đồng và góp phần vào tác động chung của cộng đồng.

Tuy nhiên, sức mạnh của cộng đồng chỉ có thể được tối đa hóa bằng cách mở rộng "sự tham gia tích cực" của cộng đồng. Có nhiều hình thức "tham gia tích cực" nhưng thường là mối liên kết giữa các thành viên và cộng đồng và sau đó dần dần cho phép họ độc lập sáng tạo và đồng sáng tạo để cùng nhau nâng cao giá trị cộng đồng. .

Tuy nhiên, điểm số giá trị cho các hoạt động là không giống nhau, vì vậy tín hiệu cần phải được ký hiệu. Bằng cách thiết lập công thức trong hợp đồng thông minh, một hệ thống danh tiếng có thể được xây dựng để tự động xác định các hoạt động có giá trị. Nói cách khác, nền tảng sẽ cấp điểm dựa trên giá trị mà các thành viên thực sự tạo ra. Trong một hệ thống danh tiếng thì giá trị của ảnh hưởng >  hoạt động > sự tham gia.

Ngoài việc giúp các thành viên xây dựng danh tiếng và nhận được token, việc quan trọng là duy trì các ưu đãi cho những người đóng góp lâu dài và liên tục và người những người dùng tích cực. Cơ chế khấu hao cần phải được đưa vào bất kỳ hệ thống điểm danh tiếng nào, nghĩa là trong quá trình xây dựng danh tiếng và ấn định giá trị, ảnh hưởng, hoạt động và sự tham gia chính là những yếu tố chính.  Do đó, nếu hoạt động và sự tham gia của các thành viên giảm thì tất cả các lợi ích liên quan sẽ bị mất. Mô hình này tương tự như một chương trình khách hàng thân thiết trong thế giới thực: Bạn chỉ tiếp tục kiếm được phần thưởng để bạn có thể tiếp tục tận hưởng các đặc quyền.

Vì vậy, liệu có thể tháo gỡ danh tiếng không đồng nhất và phần thưởng đồng nhất để các thành viên cộng đồng chia sẻ giá trị kinh tế được tạo ra? 

Với hệ thống dual-token, điểm và token cùng tồn tại và vốn xã hội có thể được ánh xạ thành vốn tài chính và vốn chủ sở hữu. Cộng đồng ghi nhận những đóng góp bằng cách phát hành "rank token" có thể được xem như một tín hiệu danh tiếng cá nhân, hiển thị công khai cho các thành viên khác và cộng đồng. Đồng thời, cộng đồng cũng sẽ phân phối "reward token" dưới dạng phần thưởng đồng nhất mà các thành viên có thể đổi lấy tiền mặt hoặc những thứ khác mà họ muốn hoặc cho một số đặc quyền bổ sung.

Với sự kết hợp của các dual-token, nền tảng có thể công nhận và khuyến khích cho những người tham gia có đóng góp chất lượng (như tạo nội dung, quản trị, xây dựng cộng đồng và quảng bá). Họ xây dựng một hệ thống khuyến khích kép giúp thúc đẩy sự tham gia và đồng sáng tạo. Bằng cách phát hành "reputation token" và "reward token" các thành viên và người sáng tạo sẽ chia sẻ vốn xã hội và giá trị tiện ích mà họ tạo ra. Các cộng đồng mã hóa sẽ kết nối nền kinh tế sáng tạo hiện tại thành một nền kinh tế sở hữu thực sự. Các thành viên trong cộng đồng, người tiêu dùng và người hâm mộ đều có thể kết nối trực tiếp với các thần tượng, người sáng tạo và thương hiệu yêu thích của họ đồng thời nhận được thị phần nhỏ trong giá trị sáng tạo tập thể.

Trong thế giới của Web3, một hệ thống nhận dạng phi tập trung sẽ theo dõi và ghi lại các chuyển động, đóng góp và thành tựu của mỗi người trong cộng đồng (bao gồm URL và IRL) đồng thời tạo thành một sổ ghi chép bất biến về việc danh tiếng và địa vị. Điều này có nghĩa là những đóng góp của người dùng trong một cộng đồng nhất định có thể được tổng hợp và áp dụng cho nhiều trường hợp khác nhau.

Trong thời đại phân cấp người dùng có thể sử dụng giá trị danh tiếng tích lũy của họ trên các cộng đồng hoặc nền tảng. Tuy nhiên, do cấu trúc các cộng đồng khác nhau, cơ chế danh tiếng chủ yếu giới hạn trong hệ sinh thái tự trị riêng. Nếu danh tính và địa vị của các cá nhân có thể được trình bày theo cách 3 chiều và xác thực hơn, thì danh tiếng và vốn xã hội cũng có thể "chênh lệch" giữa các cộng đồng, nền tảng và ứng dụng. Để đạt được loại tương tác này, cần phải có một tiêu chuẩn thống nhất cho phép mọi người hiển thị bộ sưu tập danh tính kỹ thuật số của họ và cho phép phân tích đa yếu tố về thông tin tiểu sử và danh tiếng.

Mọi người quan tâm đến những gì bạn làm hơn là về ngoại hình, chủng tộc hay giới tính của bạn. Quan trọng hơn, ở đây miễn là bạn đóng góp, bạn sẽ có cơ hội nhận được sự công nhận và phần thưởng xứng đáng.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Là một nền tảng thông tin blockchain, thông tin được cung cấp trên trang web này không đại diện cho bất kỳ đề xuất đầu tư nào.

 

Có thể bạn quan tâm

Đọc nhiều nhất