Kiến trúc kỹ thuật của dYdX v4

- Advertisement -
Tiền điện tử Coinex

dYdX v4 (còn gọi là dYdX Chain) là phiên bản mới nhất của giao thức dYdX, sẽ bao gồm phần mềm mã nguồn mở.

Phiên bản v4 sẽ là một blockchain Layer-1 độc lập với một sổ đặt lệnh và hệ thống khớp lệnh ngoại tuyến hoàn toàn phi tập trung. Chuỗi dYdX sẽ được dựa trên Cosmos SDK và giao thức đồng thuận CometBFT PoS.

Giao thức này là một blockchain Layer-1 được xây dựng trên nền tảng CometBFT và sử dụng CosmosSDK.

Phần mềm node được viết bằng Go và biên dịch thành một tệp nhị phân duy nhất, giao thức sẽ được hỗ trợ bởi một mạng lưới các node, bao gồm các validatorfull node.

Các trình lập chỉ mục sẽ cung cấp dịch vụ chỉ đọc để hiệu quả lập chỉ mục và phục vụ dữ liệu blockchain cho người dùng thông qua yêu cầu websocket và REST.

Xây dựng cơ sở hạ tầng giao dịch phi tập trung của dYdX

Mặc dù giao thức v4 có các truy vấn dữ liệu cơ bản trên chuỗi, nhưng chúng có thể làm chậm do validators và full nodes không được tối ưu hóa để xử lý. Cần xây dựng các chỉ mục để xử lý lưu trữ dữ liệu ngoại tuyến, tiêu thụ và truyền dữ liệu trên/chuỗi ra ngoài.

dYdX đang xây dựng ba giao diện người dùng mã nguồn mở: một ứng dụng web, một ứng dụng iOS và một ứng dụng Android. Trang web sẽ tương tác với chỉ mục qua API để lấy thông tin sổ đặt lệnh ngoại tuyến; ứng dụng di động sẽ tương tác tương tự với indexer và gửi giao dịch trực tiếp lên chuỗi.

Việc đặt một lệnh trong v4 bao gồm người dùng thực hiện giao dịch trên một giao diện người dùng phi tập trung hoặc qua một API, định tuyến đến validators, đề xuất validators khớp lệnh và thêm vào khối được đề xuất. Quá trình đồng thuận xác nhận khối và nếu có 2/3 validators bỏ phiếu, dữ liệu trên chuỗi được truyền đến trình lập chỉ mục.

Sau đó, trình lập chỉ mục cung cấp dữ liệu này thông qua API cho giao diện người dùng và các truy vấn bên ngoài. Thông tin chi tiết về giao thức, trình lập chỉ mục và cơ sở hạ tầng giao diện người dùng sẽ được cung cấp khi ngày ra mắt chính thức v4 đến gần.

Có thể bạn quan tâm

Bài cùng chủ đề

Tiền Điện Tử Coinex

Đọc nhiều nhất

Mục lục