Khảo sát: Hầu hết các chuyên gia tài chính không hỗ trợ triển khai CBDC

Theo một nghiên cứu được công bố gần đây, hầu hết các chuyên gia tài chính không ủng hộ việc tung ra một loại tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC). Viện CFA đã tiến hành một cuộc khảo sát với 90.000 thành viên trên khắp thế giới và nhận thấy rằng chỉ có 42% thành viên ủng hộ việc ngân hàng trung ương tung ra loại tiền kỹ thuật số của riêng mình, 34% thành viên phản đối và 24% thành viên không có ý kiến. . Một lý do có thể cho việc thiếu hỗ trợ là thiếu kiến ​​thức. Cuộc khảo sát tương tự cho thấy 40% số người được hỏi biết rất ít hoặc không biết gì về CBDC, trong khi chỉ 12% tuyên bố có hiểu biết sâu sắc. 

Theo CFA, nghiên cứu cho thấy rằng các ngân hàng trung ương và chính phủ sẽ cần “thực hiện nhiều hoạt động giáo dục và tiếp cận để giải thích lý do tại sao, với mục đích gì và trong hoàn cảnh nào họ muốn ra mắt CBDC”. Nghiên cứu cũng yêu cầu những người được hỏi nêu lý do ủng hộ và phản đối việc giới thiệu CBDC. Quyền riêng tư dữ liệu và thiếu các trường hợp sử dụng lần lượt được cho là phản đối chính của 50% và 40% số người được hỏi. 58% số người được hỏi coi rủi ro tiền tệ và thanh toán giảm là lợi ích hàng đầu của CBDC.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights