Kevin O’Leary: Cơn hoảng loạn tiền mã hóa khổng lồ đang đến

Ngôi sao của SharkTank, Kevin O'Leary, nói rằng một cơn hoảng loạn tiền mã hóa lớn sắp xảy ra. 

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr