Kennedy: Chính phủ Hoa Kỳ đã sai khi cản trở sự đổi mới của tiền điện tử

Ngày 4/5, ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ Hoa Kỳ, Robert F. Kennedy Jr, đã chia sẻ một số quan điểm về ngành công nghiệp tiền điện tử trên Twitter. Ông cho rằng tiền điện tử do Bitcoin dẫn đầu cùng với các công nghệ mã hóa khác đang là động lực chính cho sự đổi mới, và chính phủ Hoa Kỳ đã mắc lỗi khi cản trở ngành này. Ông cũng phản đối ý tưởng thuế 30% đối với hoạt động khai thác tiền điện tử của Tổng thống Biden, gọi đó là một ý tưởng tồi. Robert F. Kennedy Jr là con của cựu Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Robert F. Kennedy, cháu của Tổng thống John F. Kennedy và cựu Thượng nghị sĩ Ted Kennedy.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr