Kẻ tấn công quản trị tiền mặt Tornado chuyển ETH, mã thông báo TORN trên chuỗi

Theo dữ liệu của EtherScan, những kẻ tấn công quản trị TornadoCash đã thực hiện hai giao dịch khoảng một tiếng rưỡi trước thời điểm viết bài. Một giao dịch 100ETH được gửi đến bộ định tuyến TornadoCash, được sử dụng cho quy trình che giấu tiền của dịch vụ. Một giao dịch khác chứa 38.302,57 TORN, mã thông báo quản trị của DAO

Jinse Finance trước đây đã báo cáo rằng những kẻ tấn công đã chiếm lấy DAO sau khi một đề xuất quản trị độc hại được thông qua vào cuối tuần này. Nhà nghiên cứu bảo mật ẩn danh Samczsun đã báo cáo rằng những kẻ tấn công đã khai thác lỗ hổng để giành quyền kiểm soát quản trị, nhưng hầu hết số tiền được giữ trong TornadoCash sẽ không bị đánh cắp.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr