Justin Sun: Huobi có kế hoạch mở văn phòng mới tại Hồng Kông

Vào ngày 26 tháng 4, sàn giao dịch tiền điện tử Huobi đã thông báo trước đó rằng họ đang xin giấy phép giao dịch tiền điện tử tại Hồng Kông. Nhà tư vấn và người sáng lập Huobi của Tron Justin Sun cho biết rằng Huobi có kế hoạch thành lập một văn phòng mới tại Hồng Kông.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr