Justin Sun dự kiến hợp nhất chuỗi Heco của Huobi với mạng TRON và BitTorrent

Người sáng lập TRON Justin Sun cho biết anh ấy dự định hợp nhất Heco, blockchain của sàn giao dịch tiền điện tử Huobi, với hệ sinh thái của anh ấy và Chuỗi BitTorrent (BTTC).

Justin cũng nói thêm rằng anh ta dự định đầu tư số vốn đáng kể, điều này sẽ khuyến khích các nhà phát triển tạo ra các dự án mới trong hệ sinh thái mở rộng.

Vào đầu tháng 10, người đồng sáng lập Huobi, Leon Li đã bán phần lớn cổ phần cho About Capital Management và ngừng tham gia sàn giao dịch. Nhà phân tích Colin Wu đã nhận định Justin Sun là người hưởng lợi cuối cùng của thương vụ. Người đứng đầu TRON đã phủ nhận những tuyên bố này, nói thêm rằng ông chỉ là thành viên trong ban cố vấn toàn cầu của sàn giao dịch.

Sun sau này được cho là một trong những người nắm giữ HT lớn nhất trên thế giới.

Anh ấy sẽ tập trung vào việc đưa Huobi ra thị trường toàn cầu, cũng như đưa nền tảng này trở lại Trung Quốc.

Đọc nhiều nhất

- Advertisement - spot_img

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Có thể bạn quan tâm