Justin Sun: Cân nhắc đưa ra đề nghị mua lại token và tài sản do FTX nắm giữ

Theo tin tức ngày 12 tháng 9, Justin Sun, người sáng lập TRON và thành viên Ban cố vấn toàn cầu Huobi, đã đăng trên mạng xã hội rằng ông sẽ xem xét đưa ra đề nghị mua lại token và tài sản do FTX nắm giữ để giảm tác động đến cộng đồng tiền điện tử khi chúng được bán hết.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights