JPMorgan Chase: Thương vụ mua lại First Republic Bank đã hoàn tất

JPMorgan Chase cho biết họ sẽ trả 10,6 tỷ USD cho Tập đoàn Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang để mua lại Ngân hàng First Republic. Ngoài ra, JPMorgan Chase sẽ hoàn trả 25 tỷ đô la tiền gửi từ các ngân hàng lớn của Hoa Kỳ và hủy bỏ khoản tiền gửi 5 tỷ đô la mà (Ngân hàng First Republic) nợ JPMorgan. Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang Hoa Kỳ sẽ cung cấp cho nó 50 tỷ đô la tài trợ với lãi suất cố định trong 5 năm. Ngoài ra, JPMorgan Chase cho biết họ đã nhận được tất cả các phê duyệt theo quy định và giao dịch (để mua lại Ngân hàng First Republic) đã hoàn tất.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr