2021-07-25 14:53:32

IRS sửa đổi biểu mẫu thuế 2021, tập trung vào các giao dịch tiền điện tử chịu thuế

Nam Nguyen Nam Nguyen đăng lên Tin thị trường  73

Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) đã công bố bản dự thảo Biểu mẫu thuế 1040 năm 2021 vào thứ Năm (22/7). 1040 là biểu mẫu thuế chính được sử dụng để khai thuế thu nhập cá nhân ở Hoa Kỳ.

Bản dự thảo cho thấy rằng cơ quan thuế đã sửa đổi câu hỏi liên quan đến tiền điện tử. Câu hỏi trong biểu mẫu cũ 2020 có nội dung:

“Vào bất kỳ thời điểm nào trong năm 2020, bạn có nhận, bán, gửi, trao đổi hoặc thu được bất kỳ khoản lãi tài chính nào bằng bất kỳ loại tiền điện tử nào không?”

IRS sửa đổi câu hỏi về tiền điện tử trên biểu mẫu thuế, tập trung vào các giao dịch tiền điện tử chịu thuế

Biểu mẫu 1040 của IRS cho năm 2020.


Đối với năm 2021, IRS đã loại bỏ từ “gửi” và thay thế “thu được” bằng “xử lý”.

“Vào bất kỳ thời điểm nào trong năm 2021, bạn có nhận, bán, trao đổi hoặc xử lý bất kỳ khoản lãi tài chính nào bằng bất kỳ loại tiền điện tử nào không?”

IRS sửa đổi câu hỏi về tiền điện tử trên biểu mẫu thuế, tập trung vào các giao dịch tiền điện tử chịu thuế

Dự thảo Biểu mẫu 1040 của IRS cho năm 2021.

 

Shehan Chandrasekera, Giám đốc Chiến lược Thuế tại công ty phần mềm thuế Cointracker, giải thích rằng “câu hỏi trong phiên bản 2020 có phạm vi rộng hơn nhiều vì câu hỏi sửa đổi chỉ hỏi về các giao dịch chịu thuế của bạn”. Ông nhấn mạnh:

“Mặc dù những thay đổi này không có tác động lớn đến thuế của bạn, nhưng nó cho thấy IRS đã rút kinh nghiệm từ phiên bản 2020 và thay đổi hướng đi.

Theo câu hỏi đã sửa đổi, bạn không cần phải chọn ‘Có’ nếu bạn chỉ gửi tiền điện tử giữa các ví/ sàn giao dịch hoặc mua chúng, cả hai đều là giao dịch không chịu thuế”.

0 bình luận

Bài viết cùng chuyên mục