ING bán công nghệ lưu trữ kỹ thuật số cho Gmex Group

Tập đoàn ngân hàng Hà Lan ING đã chuyển giao dịch vụ lưu ký tài sản kỹ thuật số từ Pyctor cho công ty cơ sở hạ tầng thị trường Gmex Group.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr