IMF: Fed cần tăng lãi suất nhiều hơn dự kiến ​​để kiềm chế lạm phát

Golden Finance đưa tin IMF dự báo tỷ lệ lạm phát của Mỹ sẽ cao hơn mục tiêu 2% của Fed cho đến hết năm 2024; Mỹ cần có thêm biện pháp giảm nợ công; Fed cần tăng lãi suất nhiều hơn dự kiến ​​để kiềm chế lạm phát.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr