2021-08-17 11:33:39

IBM và Mitsubishi hợp tác để phát triển các giải pháp thu hồi và tái sử dụng carbon bằng cách sử dụng blockchain

DeepQ DeepQ đăng lên Tin nhanh  112

Theo Ledger Insights, IBM Nhật Bản và Mitsubishi Heavy Industries (MHI) đã hợp tác phát triển CO2NNEX, một giải pháp sử dụng công nghệ blockchain để theo dõi việc thu giữ và tái sử dụng carbon dioxide. Mitsubishi chịu trách nhiệm về cơ sở hạ tầng vật lý thu giữ carbon dioxide và IBM chịu trách nhiệm cho nền tảng kỹ thuật số để theo dõi carbon dioxide. Theo Nikkei News, hai bên có kế hoạch tạo ra một nền tảng giao dịch carbon, sẽ bắt đầu các dự án thí điểm vào năm 2022.

Bằng cách sử dụng blockchain, CO2NNEX có thể theo dõi việc thu thập và phân phối carbon dioxide, tăng tính minh bạch. Nó cũng có thể cung cấp hỗ trợ trung hòa carbon cho các doanh nghiệp bằng cách thu thập dữ liệu về tỷ lệ thu giữ và sử dụng carbon dioxide. Ngoài ra, việc hình dung đầy đủ về chuỗi cung ứng carbon có thể nâng cao tiềm năng đầu tư của nó.
 

0 bình luận

Bài viết cùng chuyên mục