Huobi ngừng sản phẩm giao dịch phái sinh ở New Zealand

Huobi Global thông báo sẽ ngừng các dịch vụ giao dịch phái sinh tiền điện tử ở New Zealand bắt đầu từ tuần sau. Huobi cho biết quyết định được đưa ra nhằm tuân thủ các chính sách tuân thủ của địa phương.

Huobi chính thức hoạt động ở New Zealand chỉ mới vài tháng.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr