Houbi: Chúng tôi sẽ hỗ trợ Ethereum miễn là hard fork đáp ứng đủ bảo mật

Houbi thông báo đến cộng đồng người dùng của mình về sự kiện sắp tới của Ethereum. Theo đó họ đứng trung lập và nếu Ethereum đáp ứng đủ những tiêu chí bảo mật của Houbi thì họ sẽ hỗ trợ tài sản này.

Chi tiết: Tại đây

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr