Hội đồng EU nhất trí phê duyệt thị trường trong Quy định về tài sản tiền điện tử (MiCA)

Theo CoinDesk, Hội đồng EU đại diện cho 27 quốc gia thành viên đã nhất trí thông qua Quy định về thị trường tài sản mã hóa (MiCA). MiCA yêu cầu các công ty tiền điện tử như nhà cung cấp ví và sàn giao dịch phải xin giấy phép hoạt động và yêu cầu các nhà phát hành stablecoin phải nắm giữ các khoản dự trữ thích hợp. ForesightNews trước đây đã báo cáo rằng vào tháng 4, Nghị viện EU đã bỏ phiếu 517-38 để phê duyệt Thị trường tài sản tiền điện tử của EU (MiCA).

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr