Hoa Kỳ đưa Tornado Cash vào danh sách đen

Bộ Tài chính Hoa Kỳ vừa đưa Tornado Cash vào danh sách đen do tiếp tay cho hàng loạt vụ hack tiền điện tử. Những giao dịch đó không thể theo dõi được nên nhiều hacker sử dụng Tornado Cash làm điểm đến. Hoa Kỳ đưa ra quy định công dân sử dụng Tornado Cash là bất hợp pháp.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr