Helium bị cáo buộc là “kế hoạch Ponzi”

Bài phê bình gần đây từ tác giả và doanh nhân Liron Shapira về dự án blockchain Helium làm dấy lên cuộc tranh luận gay gắt về triển vọng dài hạn của công ty.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr