Harmony đề xuất bồi thường 4,97 tỷ ONE cho vụ hack Horizon

Harmony Protocol đề xuất bồi thường 4,97 tỷ ONE cho nạn nhân vụ tấn công cầu nối Horizon tháng 6 gây thiệt hại lên đến 100 triệu USD.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr