Hạ nghị sĩ Hoa Kỳ Emmer: Tài sản kỹ thuật số sẽ trở thành vấn đề then chốt trong cuộc bầu cử năm 2024

Tom Emmer, người chiếm đa số tại Hạ viện Hoa Kỳ và là người ủng hộ tiền điện tử, nói rằng tài sản kỹ thuật số sẽ trở thành vấn đề then chốt trong cuộc bầu cử năm 2024, dù ở cấp tiểu bang hay liên bang. Emmer cho biết một số ứng cử viên tranh cử vào năm 2024 có thể đang đánh giá thấp tác động của các vấn đề về tiền điện tử và blockchain, chỉ ra những lo ngại về quyền riêng tư tài chính và đặc biệt đề cập đến quy định của chính phủ đối với tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC). Emmer gần đây đã giới thiệu lại một dự luật nhằm hạn chế việc phát hành CBDC của Cục Dự trữ Liên bang tại Hoa Kỳ và ông cũng ủng hộ sửa đổi phân bổ ngân sách đối với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ có thể làm giảm khả năng thực thi hành động chống lại các công ty tiền điện tử của ủy ban.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights